Display Shimano E5000

Knoppen en schakelaars:

  • Button X: Meer ondersteuning. Wanneer in wandelhulpmodus: schakel wandelhulpmodus uit. 
  • Knop Y: Minder ondersteuning. Schakel over naar wandelhulpmodus. Zodra in wandelhulpmodus: activeer wandelhulp.
  • Knop A: Wijzigen weergave ritinformatie. 

 

Op het scherm:

A. Indicator accu niveau

B. Huidige snelheid

C. Weergave automatische versnelling 

D. Weergave ritinformatie
E. Aanpassen modusweergave
F. Ondersteuningsmotor. Laat de actuele ondersteuningsmodus zien. Hoe langer de getoonde meetwaarde, hoe krachtiger de ondersteuning. 
G. Wandelhulp. Dit pictogram wordt getoond wanneer de wandelhulpmodus wordt ingeschakeld.
H. Onderhoudswaarschuwing. Neem contact op met Swapdesk.

 

 

 

Display_Shimano_E5000.png

Is je vraag beantwoord?

Wat jammer. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?